logo

Về chúng tôi

Về chúng tôi


Công ty TNHH Emivest Việt Nam là một trong những công ty chăn nuôi lớn nhất được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) tặng "Giấy chứng nhận miễn dịch bệnh" và "Sáng kiến cải tiến sản phẩm thức ăn chăn nuôi".

Video Emivest

LET’S DISCOVER OUR STORY

Every staff is a key of success for Emivest ;
Every of you is fuel for Emivest