logo
Background Map
https://emivest.com.vn/images Factory1

Nhà máy đầu tiên: Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam là nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đầu tiên. Nhà máy được đặt tại KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, miền Nam Việt Nam.

https://emivest.com.vn/images Factory1

Nhà máy thứ 2: Công ty TNHH Emivest Feedmill (TG) Việt Nam

Công ty TNHH Emivest Feedmill (TG) Việt Nam là nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thứ 2. Nhà máy được đặt tại KCN Tân Hương, tỉnh Tiền Giang, miền Nam Việt Nam.

https://emivest.com.vn/images Factory1

Nhà máy thứ 3: Công ty TNHH Leong Hup Feedmill Việt Nam

Công ty TNHH Leong Hup Feedmill Việt Nam là nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thứ 3. Nhà máy được đặt tại KCN Tân Trường, tỉnh Hải Dương, miền Bắc Việt Nam.

https://emivest.com.vn/images Factory1

Nhà máy thứ 4: Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam – Chi nhánh Sản xuất thuốc thú y

Nhà máy sản xuất thuốc thú y là nhà máy sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng cho vật nuôi. Nhà máy được đặt tại KCN Bàu Bàng, tỉnh BìnH Dương, miền Nam Việt Nam.

https://emivest.com.vn/images Factory1

Nhà máy thứ 5: Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai là nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thứ 4. Nhà máy được đặt tại KCN Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, miền Nam Việt Nam.