logo
Background Map
https://emivest.com.vn/images Factory1

Nhà máy thứ 1: Nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Bình Dương

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Xuất Thuốc Thú Y là nhà máy sản xuất thuốc thú ý tại khi công nghiệp bào Bàng, tỉnh Bình Dương, ở khu vực miền nam Việt Nam. Tổng công xuất nhà máy này có thể lên tới 800 tấn mỗi năm với diện tích 1,64 hecta. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào ngày 13 tháng 5 năm 2017.

https://emivest.com.vn/images Factory1

Nhà máy thứ 2: Nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Tiền Giang

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Xuất Thuốc Thú Y là nhà máy sản xuất thuốc thú ý tại khi công nghiệp bào Bàng, tỉnh Bình Dương, ở khu vực miền nam Việt Nam. Tổng công xuất nhà máy này có thể lên tới 800 tấn mỗi năm với diện tích 1,64 hecta. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào ngày 13 tháng 5 năm 2017..

https://emivest.com.vn/images Factory1

Nhà máy thứ 3: Nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Hải Dương

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Xuất Thuốc Thú Y là nhà máy sản xuất thuốc thú ý tại khi công nghiệp bào Bàng, tỉnh Bình Dương, ở khu vực miền nam Việt Nam. Tổng công xuất nhà máy này có thể lên tới 800 tấn mỗi năm với diện tích 1,64 hecta. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào ngày 13 tháng 5 năm 2017

https://emivest.com.vn/images Factory1

Nhà máy thứ 4: Nhà máy sản xuất thuốc thú y tại Bình Dương

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Xuất Thuốc Thú Y là nhà máy sản xuất thuốc thú ý tại khi công nghiệp bào Bàng, tỉnh Bình Dương, ở khu vực miền nam Việt Nam. Tổng công xuất nhà máy này có thể lên tới 800 tấn mỗi năm với diện tích 1,64 hecta. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào ngày 13 tháng 5 năm 2017.

https://emivest.com.vn/images Factory1

Nhà máy thứ 5: Nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Đồng Nai

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam Sản Xuất Thuốc Thú Y là nhà máy sản xuất thuốc thú ý tại khi công nghiệp bào Bàng, tỉnh Bình Dương, ở khu vực miền nam Việt Nam. Tổng công xuất nhà máy này có thể lên tới 800 tấn mỗi năm với diện tích 1,64 hecta. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào ngày 13 tháng 5 năm 2017.