logo
Background Map
https://emivest.com.vn/images Factory1

Nhà máy thứ 1: Nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Bình Dương

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam là nhà máy đầu tiên của tập đoàn khi đến đầu tư tại Việt Nam. Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, thuộc miền Nam Việt Nam với diện tích 4,2 hecta. Tổng công suất nhà máy lên tới 420.000 tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm. Nhà máy được đưa vào hoạt động từ ngày 24 tháng 3 năm 2011.


https://emivest.com.vn/images Factory1

Nhà máy thứ 2: Nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Tiền Giang

Công ty TNHH Emivest Feedmill (TG) Việt Nam là nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thứ hai của tập đoàn đầu tư tại thị trường Việt Nam. Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp Tân Hương, Tỉnh Tiền Giang, thuộc miền Nam Việt Nam với diện tích 5 hecta. Tổng công suất nhà máy lên tới 360.000 tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm. Nhà máy được đưa vào hoạt động từ ngày 26 tháng 8 năm 2014.


https://emivest.com.vn/images Factory1

Nhà máy thứ 3: Nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Hải Dương

Công ty TNHH Leong Hup Feedmill Việt Nam là nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thứ 3 của tập đoàn khi đầu tư tại thị trường Việt Nam. Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp Tân Trường, tỉnh Hải Dương, thuộc miền Bắc Việt Nam, với diện tích 5 hecta. Tổng công suất nhà máy lên tới 280.000 tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm. Nhà máy được đưa vào hoạt động từ ngày 29 tháng 1 năm 2016.


https://emivest.com.vn/images Factory1

Nhà máy thứ 4: Nhà máy sản xuất thuốc thú y tại Bình Dương

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam - Chi nhánh Sản xuất Thuốc Thú Y là nhà máy sản xuất thuốc thú y và thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi. Nhà máy với diện tích 1,64 hecta, được đặt tại khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, miền Nam Việt Nam; bên cạnh nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Emivest Feedmill Việt Nam. Nhà máy có thể cung ứng cho thị trường lên tới 800 tấn sản phẩm thuốc và thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi mỗi năm. Nhà máy được đưa vào hoạt động từ ngày 13 tháng 5 năm 2017.


https://emivest.com.vn/images Factory1

Nhà máy thứ 5: Nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Đồng Nai

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai là nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thứ 4 của tập đoàn tại Việt Nam. Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, miền Nam Việt Nam, với tổng diện tích 7,44 hecta. Tổng công suất nhà máy lên tới 570,240 tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm. Nhà máy được dự đưa vào hoạt động từ tháng 1 năm 2019.