logo
AQUA MINERAL+

AQUA MINERAL+

SẢN PHẨM CHI TIẾT
Quy cách
10kg
Thành Phần:
Trong 1kg chứa:
Mg (MgSO4.H2O) (min-max):……... 350.0-400.0 g/kg
Al (Al2O3) (min-max):……................... 70.0-80.0 g/kg
K (K2O) (min-max):...30.0-40.0 g/kg
Ca (CaO) (min-max):.20.0-30.0 g/kg
Na (Na2O) (min-max):......10-15g/kg
Fe (Fe2O3) (min-max):8.0-10.0 g/kg
Độ ẩm (max):.......... 12.0 %
Cát sạn (khoáng không tan trong acid clohydric) (max):... 10.0 %
Phụ liệu (SiO2) vừa đủ:... 1 kg
Chất cấm: Không có
Ethoxyquin, kháng sinh: Không có
Công Dụng:
Hấp thu khí độc NH3.
Làm giàu khoáng cho nước và đáy ao.
Hỗ trợ quá trình lột vỏ, giảm FCR.
Hướng dẫn sử dụng:
Liều lượng:
Ao có lót bạt đáy:
Trước khi thả tôm 1 - 2 ngày: 3 kg/ 1,000 m3.
Trong quá trình nuôi: Định kỳ 10 ngày/lần: 1 kg/ 1,000 m3.
Ao không lót bạt đáy:
Sau khi cải tạo ao xong: Bổ sung 4 kg/ 1,000 m2, phơi khô nền đáy rồi lấy nước vào ao.
Trước khi thả tôm 1 - 2 ngày: 2 kg/ 1,000 m3
Trong quá trình nuôi: Định kì 10 ngày/lần: 1 kg/ 1,000 m3
Cách dùng: Rải đều trên mặt ao. Thời gian dùng tốt nhất từ 15h trở đi. Nên sử dụng sản phẩm sau khi sử dụng các chất diệt khuẩn, hóa chất và lúc tảo chết đột ngột.

 

Sản phẩm liên quan