logo
AQUA OXYGEN

AQUA OXYGEN

SẢN PHẨM CHI TIẾT
Quy cách5kg
Thành Phần:
Trong 1 kg chứa:
Sodium carbonate peroxide:  ..950 g
Tá dược vừa đủ: …………….....1 Kg
Công Dụng:
Cung cấp oxy, tăng hàm lượng oxy hòa tan cho nước trong ao nuôi. Cấp cứu tôm nổi đầu, chống stress do thiếu oxy. 
Hạt có tỉ trọng cao, chìm nhanh xuống đáy ao giúp tăng nhanh tức thời oxy hòa tan trong nước, đặc biệt ở đáy ao.Cung cấp oxy, tăng hàm lượng oxy hòa tan cho nước trong ao nuôi. Cấp cứu tôm nổi đầu, chống stress do thiếu oxy. 
Hạt có tỉ trọng cao, chìm nhanh xuống đáy ao giúp tăng nhanh tức thời oxy hòa tan trong nước, đặc biệt ở đáy ao.
Cung cấp oxy, tăng hàm lượng oxy hòa tan cho nước trong ao nuôi. Cấp cứu tôm nổi đầu, chống stress do thiếu oxy. 
Hạt có tỉ trọng cao, chìm nhanh xuống đáy ao giúp tăng nhanh tức thời oxy hòa tan trong nước, đặc biệt ở đáy ao.
Cung cấp oxy, tăng hàm lượng oxy hòa tan cho nước trong ao nuôi. Cấp cứu tôm nổi đầu, chống stress do thiếu oxy. 
Hạt có tỉ trọng cao, chìm nhanh xuống đáy ao giúp tăng nhanh tức thời oxy hòa tan trong nước, đặc biệt ở đáy ao.
Cung cấp oxy, tăng hàm lượng oxy hòa tan cho nước trong ao nuôi. Cấp cứu tôm nổi đầu, chống stress do thiếu oxy. 

Hạt có tỉ trọng cao, chìm nhanh xuống đáy ao giúp tăng nhanh tức thời oxy hòa tan trong nước, đặc biệt ở đáy ao.
Hướng dẫn sử dụng:
Chuẩn bị nước trước khi thả giống: 0.6 - 0.7 kg/ 1.000 m3 nước ao, dùng một liều duy nhất.
Cung cấp oxy khi có hiện tượng tôm nổi đầu do thiếu oxy: 1.5 - 2 kg/ 1,000 m3 nước ao.
Cung cấp oxy khi tảo chết đột ngột: 1 - 1.5 kg/ 1,000 m3 nước ao.

Sản phẩm liên quan