logo
Thức ăn cho chim cút Emivest 7702

Thức ăn cho chim cút Emivest 7702

SẢN PHẨM CHI TIẾT  (EMIVEST 7702)

Quy cách đóng gói :25kg
Dạng: Bột
Độ ẩm(Max) :................................................................13%
Đạm thô(Min) :..............................................................22%
Năng lượng(Min):..............................................2,800(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):...............................................0.7% - 1.5%
Phospho(Min-Max):........................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.................................................................1.38%
Met & Cys(Min):............................................................. 1%
Threonin(Min):............................................................ 0.9%
Cát sạn(Max):................................................................ 1%
Ash(Max):.......................................................................9%
Aflatoxin(Max):............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan