logo
Thức Ăn Cho Chim Cút Gymtech G72M

Thức Ăn Cho Chim Cút Gymtech G72M

SẢN PHẨM CHI TIẾT (GYMTECH G72M)

Quy cách đóng gói : 25kg
Dạng: Bột
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................22%
Năng lượng(Min):..............................................2,800(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):...............................................................5.0%
Canxi(Min-Max):..............................................0.6% - 1.6%
Phospho(Min-Max):.......................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):................................................................1.38%
Met & Cys(Min):............................................................ 1%
Threonin(Min):............................................................ 0.9%
Cát sạn(Max):................................................................ 1%
Ash(Max):.......................................................................9%
Aflatoxin(Max):............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan