logo
Thức Ăn Cho Chim Cút Gymtech G75M

Thức Ăn Cho Chim Cút Gymtech G75M

SẢN PHẨM CHI TIẾT (GYMTECH G75M)

Quy cách đóng gói : 25kg
Dạng: Bột /Hạt mảnh
Độ ẩm(Max) :..................................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................20.5%
Năng lượng(Min):..............................................2,750(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):.................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):.................................................2.4% - 5.1%
Phospho(Min-Max):............................................. 0.5%-1.2%
Lysin(Min):........................................................................1%
Met & Cys(Min):.......................................................... 0.83%
Threonin(Min):............................................................ 0.68%
Cát sạn(Max):.................................................................. 1%
Ash(Max):.......................................................................20%
Aflatoxin(Max):............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan