logo
Thức Ăn Cho Gà Đẻ Giống Emivest 9805

Thức Ăn Cho Gà Đẻ Giống Emivest 9805

Quy cách đóng gói :25kg
 
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................18%
Năng lượng(Min):..............................................2,750(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):...............................................................5.0%
Canxi(Min-Max):..............................................3.0% - 5.0%
Phospho(Min-Max):.......................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):..................................................................0.9%
Met & Cys(Min):....................................................... 0.78%
Threonin(Min):......................................................... 0.64%
Cát sạn(Max):............................................................... 1%
Ash(Max):.....................................................................20%
Aflatoxin(Max):............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan