logo
Thức Ăn Cho Gà Đẻ Gymtech G61

Thức Ăn Cho Gà Đẻ Gymtech G61

SẢN PHẨM CHI TIẾT (GYMTECH G61)

Quy cách đóng gói : 25kg
Dạng:Hạt mảnh
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................21%
Năng lượng(Min):..............................................2,900(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):...............................................0.6% - 1.6%
Phospho(Min-Max):........................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):...................................................................1.1%
Met & Cys(Min):........................................................ 0.88%
Threonin(Min):............................................................ 0.8%
Cát sạn(Max):................................................................ 1%
Ash(Max):.......................................................................9%
Aflatoxin(Max):.............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan