logo
Thức Ăn Cho Gà Đẻ Gymtech G62

Thức Ăn Cho Gà Đẻ Gymtech G62

GYMTECH G62 (Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ hậu bị giai đoạn từ 5 - 10 tuần tuổi)

Quy cách đóng gói : 25kg
Dạng:Hạt mảnh
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................19%
Năng lượng(Min):..............................................2,850(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):...............................................................5.0%
Canxi(Min-Max):..............................................0.6% - 1.6%
Phospho(Min-Max):.......................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):......................................................................1%
Met & Cys(Min):.......................................................... 0.8%
Threonin(Min):............................................................ 0.8%
Cát sạn(Max):................................................................ 1%
Ash(Max):.......................................................................9%
Aflatoxin(Max):............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan