logo
Thức Ăn Cho Gà Đẻ Gymtech G66AA

Thức Ăn Cho Gà Đẻ Gymtech G66AA

SẢN PHẨM CHI TIẾT (GYMTECH G66A)

Quy cách đóng gói : 25kg ,40kg
Dạng:Hạt mảnh
Độ ẩm(Max) :.................................................................13%
Đạm thô(Min) :............................................................17.5%
Năng lượng(Min):..............................................2,700(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):.................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):................................................2.9% - 5.1%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):..................................................................0.75%
Met & Cys(Min):......................................................... 0.62%
Threonin(Min):........................................................... 0.62%
Cát sạn(Max):................................................................. 1%
Ash(Max):......................................................................20%
Aflatoxin(Max):............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan