logo
Thức Ăn Cho Gà Đẻ Gymtech G66M

Thức Ăn Cho Gà Đẻ Gymtech G66M

GYMTECH G66M (Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ giai đoạn 1: từ 18 - 50 tuần tuổi.)

Quy cách đóng gói : 25kg ,40kg
Dạng:Bột
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :..........................................................16.5%
Năng lượng(Min):..............................................2,700(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):..............................................................5.0%
Canxi(Min-Max):.............................................2.9% - 5.1%
Phospho(Min-Max):......................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):...............................................................0.75%
Met & Cys(Min):...................................................... 0.62%
Threonin(Min):........................................................ 0.62%
Cát sạn(Max):.............................................................. 1%
Ash(Max):...................................................................20%
Aflatoxin(Max):............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan