logo
Thức Ăn Cho Gà Đẻ Gymtech G67M

Thức Ăn Cho Gà Đẻ Gymtech G67M

GYMTECH G67M (Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ giai đoạn 2: từ 51 tuần tuổi - Loại thải)
Quy cách đóng gói : 25kg ,40kg
Dạng:Bột
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................16%
Năng lượng(Min):..............................................2,650(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):..............................................................5.0%
Canxi(Min-Max):.............................................2.9% - 5.1%
Phospho(Min-Max):......................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.................................................................0.7%
Met & Cys(Min):........................................................ 0.6%
Threonin(Min):.......................................................... 0.6%
Cát sạn(Max):.............................................................. 1%
Ash(Max):...................................................................20%
Aflatoxin(Max):............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan