logo
Thức Ăn Cho Gà Đẻ Gymtech G68M

Thức Ăn Cho Gà Đẻ Gymtech G68M

SẢN PHẨM CHI TIẾT (GYMTECH G68M)

Quy cách đóng gói : 25kg
Dạng:Bột
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................32%
Năng lượng(Min):.............................................1,900(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):...............................................................5.0%
Canxi(Min-Max):............................................8.9% - 12.1%
Phospho(Min-Max):.......................................... 0.7%-1.5%
Lysin(Min):...................................................................1.6%
Met & Cys(Min):........................................................ 0.98%
Threonin(Min):............................................................... 1%
Cát sạn(Max):................................................................ 1%
Ash(Max):......................................................................35%
Aflatoxin(Max):............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan