logo
Thức Ăn Cho Gà Đẻ Gymtech G76

Thức Ăn Cho Gà Đẻ Gymtech G76

SẢN PHẨM CHI TIẾT (GYMTECH G76)

Quy cách đóng gói : 25kg
Dạng: Hạt mảnh
Độ ẩm(Max) :..................................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................15.5%
Năng lượng(Min):..............................................2,700(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):...................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):..................................................2.9% - 5.1%
Phospho(Min-Max):.............................................. 0.5%-1.2%
Lysin(Min):....................................................................0.62%
Met & Cys(Min):............................................................. 0.6%
Threonin(Min):............................................................. 0.54%
Cát sạn(Max):................................................................... 1%
Ash(Max):.........................................................................20%
Aflatoxin(Max):..............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan