logo
Thức ăn cho Gà Thịt Giống Emivest 8103

Thức ăn cho Gà Thịt Giống Emivest 8103

SẢN PHẨM CHI TIẾT (EMIVEST 8103)

Quy cách đóng gói :25kg
Dạng: Hạt mảnh
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :...........................................................15.5%
Năng lượng(Min):..............................................2,700(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):................................................0.7% - 1.5%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):..................................................................0.75%
Met & Cys(Min):......................................................... 0.62%
Threonin(Min):........................................................... 0.48%
Cát sạn(Max):................................................................. 1%
Ash(Max):........................................................................9%
Aflatoxin(Max):.............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan