logo
Thức ăn cho Gà Thịt Emivest 8901

Thức ăn cho Gà Thịt Emivest 8901

N PHẨM CHI TIẾT (EMIVEST 8901)

Quy cách đóng gói :25kg
Dạng: Hạt mảnh
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................20%
Năng lượng(Min):.............................................2,900(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):...............................................................5.0%
Canxi(Min-Max):..............................................0.7% - 1.5%
Phospho(Min-Max):.......................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):..................................................................0.9%
Met & Cys(Min):....................................................... 0.75%
Threonin(Min):.......................................................... 0.62%
Cát sạn(Max):................................................................ 1%
Ash(Max):.......................................................................9%
Aflatoxin(Max):.............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan