logo
Thức ăn cho Gà Thịt Emivest 8911

Thức ăn cho Gà Thịt Emivest 8911

SẢN PHẨM CHI TIẾT (EMIVEST 8911)

Quy cách đóng gói :25kg
Dạng: Hạt mảnh
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................16%
Năng lượng(Min):..............................................2,800(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):...............................................................4.0%
Canxi(Min-Max):..............................................0.7% - 1.5%
Phospho(Min-Max):.......................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.....................................................................1%
Met & Cys(Min):....................................................... 0.78%
Threonin(Min):............................................................ 0.6%
Cát sạn(Max):................................................................ 1%
Ash(Max):.......................................................................9%
Aflatoxin(Max):............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan