logo
Thức ăn cho Gà Thịt Emivest 9203S

Thức ăn cho Gà Thịt Emivest 9203S

SẢN PHẨM CHI TIẾT (EMIVEST 9203)

Quy cách đóng gói :25kg,40kg
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................19%
Năng lượng(Min):..............................................3,100(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):...............................................................5.0%
Canxi(Min-Max):..............................................0.7% - 1.5%
Phospho(Min-Max):.......................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):..................................................................1.2%
Met & Cys(Min):....................................................... 0.88%
Threonin(Min):......................................................... 0.77%
Cát sạn(Max):............................................................... 1%
Ash(Max):......................................................................9%
Aflatoxin(Max):.............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan