logo
Thức ăn cho Gà Thịt Emivest 9204

Thức ăn cho Gà Thịt Emivest 9204

SẢN PHẨM CHI TIẾT (EMIVEST 9204)

Quy cách đóng gói :25kg,40kg
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :..................................................................13%
Đạm thô(Min) :................................................................18%
Năng lượng(Min):..............................................3,100(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):..................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):.................................................0.7% - 1.5%
Phospho(Min-Max):............................................. 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.....................................................................1.1%
Met & Cys(Min):.......................................................... 0.78%
Threonin(Min):............................................................ 0.74%
Cát sạn(Max):.................................................................. 1%
Ash(Max):.........................................................................9%
Aflatoxin(Max):............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan