logo
Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G21

Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G21

SẢN PHẨM CHI TIẾT (GYMTECH G21)

Quy cách đóng gói : 25kg
Dạng:Hạt mảnh
Độ ẩm(Max) :................................................................13%
Đạm thô(Min) :..............................................................22%
Năng lượng(Min):..............................................2,900(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):.................................................................4.0%
Canxi(Min-Max):.................................................0.6% - 1.6%
Phospho(Min-Max):............................................. 0.5%-1.2%
Lysin(Min):...................................................................1.28%
Met & Cys(Min):.......................................................... 0.92%
Threonin(Min):............................................................ 0.84%
Cát sạn(Max):.................................................................. 1%
Ash(Max):.........................................................................9%
Aflatoxin(Max):..............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan