logo
Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G22

Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G22

SẢN PHẨM CHI TIẾT (GYMTECH G22)

Quy cách đóng gói : 25kg
Dạng:Hạt mảnh
Độ ẩm(Max) :................................................................13%
Đạm thô(Min) :...........................................................20.5%
Năng lượng(Min):..............................................3,000(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):................................................0.6% - 1.6%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):..................................................................1.28%
Met & Cys(Min):........................................................... 0.9%
Threonin(Min):............................................................ 0.82%
Cát sạn(Max):.................................................................. 1%
Ash(Max):.........................................................................9%
Aflatoxin(Max):............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan