logo
Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G23

Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G23

SẢN PHẨM CHI TIẾT (GYMTECH G23S)

Quy cách đóng gói : 25kg ,40kg
Dạng:Viên
Độ ẩm(Max) :................................................................13%
Đạm thô(Min) :..............................................................19%
Năng lượng(Min):..............................................3,100(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):................................................0.6% - 1.6%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):....................................................................1.2%
Met & Cys(Min):......................................................... 0.88%
Threonin(Min):........................................................... 0.77%
Cát sạn(Max):................................................................. 1%
Ash(Max):........................................................................9%
Aflatoxin(Max):............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan