logo
Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G23S

Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G23S

GYMTECH G23S (Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt giai đoạn từ 22 ngày tuổi đến 7 ngày trước khi xuất chuồng)

Quy cách đóng gói : 25kg ,40kg
Dạng:Viên
Độ ẩm(Max) :................................................................13%
Đạm thô(Min) :..............................................................19%
Năng lượng(Min):..............................................3,100(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):................................................0.6% - 1.6%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):....................................................................1.2%
Met & Cys(Min):......................................................... 0.88%
Threonin(Min):........................................................... 0.77%
Cát sạn(Max):................................................................. 1%
Ash(Max):........................................................................9%
Aflatoxin(Max):............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan