logo
Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G91

Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G91

SẢN PHẨM CHI TIẾT (GYMTECH G91)

Quy cách đóng gói : 25kg
Dạng:Hạt mảnh
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :..............................................................20%
Năng lượng(Min):...............................................2,900(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):...............................................0.6% - 1.6%
Phospho(Min-Max):........................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):...................................................................0.9%
Met & Cys(Min):........................................................ 0.75%
Threonin(Min):.......................................................... 0.62%
Cát sạn(Max):................................................................ 1%
Ash(Max):........................................................................9%
Aflatoxin(Max):............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan