logo
Thức Ăn Cho Gà Đẻ Leong Hup 767

Thức Ăn Cho Gà Đẻ Leong Hup 767

SẢN PHẨM CHI TIẾT  (LEONG HUP 767)

Quy cách đóng gói :25kg/40kg
Dạng: Bột
Độ ẩm(Max) :.................................................................13%
Đạm thô(Min) :..............................................................16 %
Năng lượng(Min):...........................................2,650(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):.................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):................................................2.8% - 5.2%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):....................................................................0.7%
Met & Cys(Min):........................................................... 0.6%
Threonin(Min):.............................................................. 0.6%
Cát sạn(Max):................................................................. 1%
Ash(Max):..................................................................... 20%
Aflatoxin(Max):...........................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan