logo
Thức ăn cho Gà Đẻ Leong Hup 768

Thức ăn cho Gà Đẻ Leong Hup 768

SẢN PHẨM CHI TIẾT  (LEONG HUP 768)

Quy cách đóng gói :25kg
Dạng: Bột
Độ ẩm(Max) :..................................................................13%
Đạm thô(Min) :...............................................................32 %
Năng lượng(Min):...........................................1,900(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):..................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):...............................................8.8% - 12.2%
Phospho(Min-Max):............................................. 0.7%-1.5%
Lysin(Min):.....................................................................1.6%
Met & Cys(Min):.......................................................... 0.98%
Threonin(Min):................................................................. 1%
Cát sạn(Max):.................................................................. 1%
Ash(Max):...................................................................... 35%
Aflatoxin(Max):...........................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan