logo
Thức ăn cho Gà Đẻ Leong Hup 766

Thức ăn cho Gà Đẻ Leong Hup 766

SẢN PHẨM CHI TIẾT  (LEONG HUP 766)

Quy cách đóng gói : 25kg/40kg
Dạng: Bột
Độ ẩm(Max) :.................................................................13%
Đạm thô(Min) :............................................................16.5%
Năng lượng(Min):...........................................2,700(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):.................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):................................................2.8% - 5.2%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):..................................................................0.75%
Met & Cys(Min):......................................................... 0.62%
Threonin(Min):........................................................... 0.62%
Cát sạn(Max):................................................................. 1%
Ash(Max):..................................................................... 20%
Aflatoxin(Max):..........................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan