logo
Thức ăn cho Gà Thịt Leong Hup  811

Thức ăn cho Gà Thịt Leong Hup 811

SẢN PHẨM CHI TIẾT  (LEONG HUP 811)

Quy cách đóng gói :25kg
Dạng: Hạt mảnh
Độ ẩm(Max) :.................................................................13%
Đạm thô(Min) :...............................................................16%
Năng lượng(Min):..............................................2,800(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):.................................................................4.0%
Canxi(Min-Max):................................................0.5% - 1.7%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.......................................................................1 %
Met & Cys(Min):...........................................................0.78%
Threonin(Min):.............................................................. 0.6%
Cát sạn(Max):.................................................................. 1%
Ash(Max):........................................................................ 9%
Aflatoxin(Max):..............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan