logo
Thức ăn cho Gà Đẻ Leong Hup  861

Thức ăn cho Gà Đẻ Leong Hup 861

SẢN PHẨM CHI TIẾT 

Quy cách đóng gói :25kg
Dạng: Hạt mảnh
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................21%
Năng lượng(Min):.............................................2,900(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):................................................0.5% - 1.7%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.....................................................................1.1%
Met & Cys(Min):........................................................... 0.88%
Threonin(Min):............................................................... 0.8%
Cát sạn(Max):................................................................... 1%
Ash(Max):......................................................................... 9%
Aflatoxin(Max):..............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan