logo
Thức ăn cho Gà Đẻ Leong Hup 862

Thức ăn cho Gà Đẻ Leong Hup 862

SẢN PHẨM CHI TIẾT  (LEONG HUP 862)

Quy cách đóng gói :25kg
Dạng: Hạt mảnh 
Độ ẩm(Max) :............................................................13%
Đạm thô(Min) :..........................................................19%
Năng lượng(Min):.......................................2,850(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):............................................................5.0%
Canxi(Min-Max):...........................................0.5% - 1.7%
Phospho(Min-Max):....................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):..................................................................1%
Met & Cys(Min):...................................................... 0.8%
Threonin(Min):......................................................... 0.8%
Cát sạn(Max):............................................................. 1%
Ash(Max):................................................................... 9%
Aflatoxin(Max):.......................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan