logo
Thức ăn cho Gà Đẻ Leong Hup  863

Thức ăn cho Gà Đẻ Leong Hup 863

SẢN PHẨM CHI TIẾT  (LEONG HUP 863)

Quy cách đóng gói :25kg
Dạng: Hạt mảnh 
Độ ẩm(Max) :..........................................................13%
Đạm thô(Min) :........................................................16%
Năng lượng(Min):......................................2,750(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):..........................................................5.0%
Canxi(Min-Max):..........................................0.5% - 1.7%
Phospho(Min-Max):...................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.............................................................0.85%
Met & Cys(Min):.................................................... 0.65%
Threonin(Min):........................................................ 0.6%
Cát sạn(Max):............................................................ 1%
Ash(Max):.................................................................. 9%
Aflatoxin(Max):.......................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan