logo
Thức ăn cho Gà Đẻ Leong Hup 866

Thức ăn cho Gà Đẻ Leong Hup 866

SẢN PHẨM CHI TIẾT  (LEONG HUP 866)

Quy cách đóng gói :25kg/40KG
Dạng: Hạt mảnh 
Độ ẩm(Max) :............................................................13%
Đạm thô(Min) :.......................................................17.5%
Năng lượng(Min):..........................................2,700(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):.............................................................5.0%
Canxi(Min-Max):............................................2.8% - 5.2%
Phospho(Min-Max):........................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):...............................................................0.75%
Met & Cys(Min):...................................................... 0.62%
Threonin(Min):........................................................ 0.62%
Cát sạn(Max):.............................................................. 1%
Ash(Max):.................................................................. 20%
Aflatoxin(Max):...........................................................50(ppb)


Sản phẩm liên quan