logo
Thức ăn cho Gà Đẻ Leong Hup 876

Thức ăn cho Gà Đẻ Leong Hup 876

SẢN PHẨM CHI TIẾT  (LEONG HUP 876)

Quy cách đóng gói :25kg
Dạng: Hạt mảnh 
Độ ẩm(Max) :................................................................13%
Đạm thô(Min) :...........................................................15.5%
Năng lượng(Min):...........................................2,700(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):...............................................2.8% - 5.2%
Phospho(Min-Max):........................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.................................................................0.62%
Met & Cys(Min):.......................................................... 0.6%
Threonin(Min):........................................................... 0.54%
Cát sạn(Max):................................................................. 1%
Ash(Max):..................................................................... 20%
Aflatoxin(Max):..........................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan