logo
Thức ăn cho Gà Thịt Leong Hup  912

Thức ăn cho Gà Thịt Leong Hup 912

SẢN PHẨM CHI TIẾT 

Quy cách đóng gói :25kg
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................14%
Năng lượng(Min):.............................................2,800(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):.................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):................................................0.5% - 1.7%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):....................................................................0.7%
Met & Cys(Min):........................................................... 0.6%
Threonin(Min):............................................................. 0.5%
Cát sạn(Max):................................................................. 1%
Ash(Max):....................................................................... 9%
Aflatoxin(Max):............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan