logo
Thức ăn cho Gà Thịt Leong Hup  923

Thức ăn cho Gà Thịt Leong Hup 923

SẢN PHẨM CHI TIẾT  (LEONG HUP 923)

Quy cách đóng gói :25kg/40kg
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :.......................................................13%
Đạm thô(Min) :.....................................................19%
Năng lượng(Min):..................................3,100(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):.......................................................5.0%
Canxi(Min-Max):.......................................0.5% - 1.7%
Phospho(Min-Max):................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):............................................................1.2%
Met & Cys(Min):................................................. 0.88%
Threonin(Min):................................................... 0.77%
Cát sạn(Max):......................................................... 1%
Ash(Max):............................................................... 9%
Aflatoxin(Max):..................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan