logo
Thức ăn cho Gà Thịt  Leong Hup  923S

Thức ăn cho Gà Thịt Leong Hup 923S

SẢN PHẨM CHI TIẾT 

Quy cách đóng gói :25kg/40kg
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :................................................................13%
Đạm thô(Min) :..............................................................19%
Năng lượng(Min):..............................................3,100(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):.................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):................................................0.5% - 1.7%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):....................................................................1.2%
Met & Cys(Min):.......................................................... 0.88%
Threonin(Min):............................................................ 0.77%
Cát sạn(Max):.................................................................. 1%
Ash(Max):........................................................................ 9%
Aflatoxin(Max):............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan