logo
Thức ăn cho Gà Thịt Leong Hup 924

Thức ăn cho Gà Thịt Leong Hup 924

SẢN PHẨM CHI TIẾT  (LEONG HUP 924)

Quy cách đóng gói :25kg/40kg
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :..........................................................13%
Đạm thô(Min) :........................................................18%
Năng lượng(Min):.....................................3,100(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):..........................................................5.0%
Canxi(Min-Max):.........................................0.5% - 1.7%
Phospho(Min-Max):..................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.............................................................1.1%
Met & Cys(Min):.................................................. 0.78%
Threonin(Min):.................................................... 0.74%
Cát sạn(Max):......................................................... 1%
Ash(Max):............................................................... 9%
Aflatoxin(Max):...................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan