logo
Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G11

Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G11

GYMTECH G11 (Thức ăn hỗn hợp cho gà ta hướng thịt giai đoạn từ 01 - 28 ngày tuổi)

Quy cách đóng gói : 25kg
Dạng:Hạt mảnh
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................16%
Năng lượng(Min):..............................................2,800(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................4.0%
Canxi(Min-Max):................................................0.6% - 1.6%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.......................................................................1%
Met & Cys(Min):......................................................... 0.78%
Threonin(Min):............................................................. 0.6%
Cát sạn(Max):................................................................. 1%
Ash(Max):........................................................................9%
Aflatoxin(Max):............................................................30(ppb)


Sản phẩm liên quan