logo
Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G12

Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G12

GYMTECH G12 (Thức ăn hỗn hợp cho gà ta hướng thịt giai đoạn từ 29 ngày tuổi - xuất chuồng)
 
Quy cách đóng gói : 25kg
Dạng:Viên
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................14%
Năng lượng(Min):..............................................2,800(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):................................................0.6% - 1.6%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):....................................................................0.7%
Met & Cys(Min):........................................................... 0.6%
Threonin(Min):............................................................. 0.5%
Cát sạn(Max):................................................................. 1%
Ash(Max):.........................................................................9%
Aflatoxin(Max):............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan