logo
Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G92

Thức ăn cho Gà Thịt Gymtech G92

GYMTECH G92 (Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt nuôi công nghiệp giai đoạn từ 29 - 45 ngày tuổi)

Quy cách đóng gói : 25kg
Dạng:Viên
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................18%
Năng lượng(Min):..............................................3,000(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):................................................0.6% - 1.6%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):..................................................................0.85%
Met & Cys(Min):......................................................... 0.64%
Threonin(Min):............................................................. 0.6%
Cát sạn(Max):................................................................. 1%
Ash(Max):........................................................................9%
Aflatoxin(Max):..............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan