logo
Thức ăn cho Heo Gymtech G03

Thức ăn cho Heo Gymtech G03

GYMTECH G03(Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc giai đoạn từ 15 kg - 30 kg)
giai đoạn từ 15 kg - 30 kg
giai đoạn từ 15 kg - 30 kgThức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc
giai đoạn từ 15 kg - 30 kgThức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc
giai đoạn từ 15 kg - 30 kgThức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc
giai đoạn từ 15 kg - 30 kg
giai đoạn từ 15 kg - 30 kg 
giai đoạn từ 15 kg - 30 kg 
 
Quy cách đóng gói : 25kg,40kg
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :...................................................................13%
Đạm thô(Min) :.................................................................17%
Năng lượng(Min):............................................3,050(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):...................................................................6.0%
Canxi(Min-Max):..................................................0.6% - 1.6%
Phospho(Min-Max):.............................................. 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.........................................................................1%
Met & Cys(Min):........................................................... 0.55%
Threonin(Min):............................................................... 0.6%
Cát sạn(Max):................................................................... 1%
Ash(Max):..........................................................................9%
Aflatoxin(Max):..........................................................100(ppb)

Sản phẩm liên quan