logo
Thức ăn cho Heo Gymtech G03S

Thức ăn cho Heo Gymtech G03S

GYMTECH G03S(Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc giai đoạn từ 15 kg - 30 kg)
 

Quy cách đóng gói : 25kg,40kg
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :...................................................................13%
Đạm thô(Min) :..............................................................18.5%
Năng lượng(Min):............................................3,150(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):...................................................................6.0%
Canxi(Min-Max):..................................................0.6% - 1.6%
Phospho(Min-Max):.............................................. 0.5%-1.2%
Lysin(Min):......................................................................1.1%
Met & Cys(Min):........................................................... 0.61%
Threonin(Min):............................................................. 0.66%
Cát sạn(Max):................................................................... 1%
Ash(Max):..........................................................................9%
Aflatoxin(Max):.........................................................100(ppb)

Sản phẩm liên quan