logo
Thức ăn cho Heo Leong Hup 930

Thức ăn cho Heo Leong Hup 930

LEONG HUP 930 (Thức ăn hỗn hợp cho heo con tập ăn từ 7 ngày tuổi - 8 kg)

Quy cách đóng gói : 2kg,5kg,25kg
Dạng:Viên
Độ ẩm(Max) :...................................................................13%
Đạm thô(Min) :.................................................................20%
Năng lượng(Min):............................................3,400(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):...................................................................3.0%
Canxi(Min-Max):..................................................0.5% - 1.7%
Phospho(Min-Max):.............................................. 0.5%-1.2%
Lysin(Min):......................................................................1.4%
Met & Cys(Min):........................................................... 0.77%
Threonin(Min):............................................................. 0.84%
Cát sạn(Max):................................................................... 1%
Ash(Max):..........................................................................9%
Aflatoxin(Max):............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan