logo
Thức ăn cho Heo Leong Hup 932S

Thức ăn cho Heo Leong Hup 932S

LEONG HUP 932S (Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ tập ăn - 15 kg)

Quy cách đóng gói : 5kg,25kg
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :...................................................................13%
Đạm thô(Min) :.................................................................19%
Năng lượng(Min):............................................3,300(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):...................................................................4.0%
Canxi(Min-Max):..................................................0.5% - 1.7%
Phospho(Min-Max):.............................................. 0.5%-1.2%
Lysin(Min):......................................................................1.2%
Met & Cys(Min):........................................................... 0.66%
Threonin(Min):............................................................. 0.72%
Cát sạn(Max):................................................................... 1%
Ash(Max):..........................................................................9%
Aflatoxin(Max):............................................................30(ppb)

Sản phẩm liên quan