logo
Thức ăn cho Vịt  Gymtech G45

Thức ăn cho Vịt Gymtech G45

SẢN PHẨM CHI TIẾT (GYMTECH G45)

Quy cách đóng gói : 25kg ,45kg
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................19%
Năng lượng(Min):..............................................2,900(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................6.0%
Canxi(Min-Max):................................................2.9% - 5.1%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.......................................................................1%
Met & Cys(Min):........................................................... 0.7%
Threonin(Min):.............................................................. 0.6%
Cát sạn(Max):.................................................................. 1%
Ash(Max):.......................................................................20%
Aflatoxin(Max):............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan