logo
Thức ăn cho Vịt  Gymtech G45H

Thức ăn cho Vịt Gymtech G45H

GYMTECH G45H (Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ siêu trứng  giai đoạn từ 18 tuần tuổi trở lên)

Quy cách đóng gói : 25kg ,40kg
Dạng:Viên
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :...........................................................18.5%
Năng lượng(Min):..............................................2,900(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................6.0%
Canxi(Min-Max):................................................3.0% - 5.0%
Phospho(Min-Max):............................................ 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.......................................................................1%
Met & Cys(Min):........................................................... 0.7%
Threonin(Min):.............................................................. 0.6%
Cát sạn(Max):.................................................................. 1%
Ash(Max):........................................................................20%
Aflatoxin(Max):............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan