logo
Thức ăn cho Vịt  Gymtech G45S

Thức ăn cho Vịt Gymtech G45S

GYMTECH G45S (Thức ăn hỗn hợp cho vịt giống bố mẹ giai đoạn từ 18 tuần tuổi trở lên)

Quy cách đóng gói : 25kg ,40kg
Dạng:Viên
Độ ẩm(Max) :................................................................13%
Đạm thô(Min) :..............................................................20%
Năng lượng(Min):..............................................2,900(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):................................................................6.0%
Canxi(Min-Max):...............................................2.9% - 5.1%
Phospho(Min-Max):........................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):......................................................................1%
Met & Cys(Min):.......................................................... 0.7%
Threonin(Min):............................................................ 0.6%
Cát sạn(Max):................................................................ 1%
Ash(Max):.....................................................................20%
Aflatoxin(Max):.............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan