logo
Thức ăn cho Vịt  Gymtech G52

Thức ăn cho Vịt Gymtech G52

SẢN PHẨM CHI TIẾT (GYMTECH G52)

Quy cách đóng gói : 25kg
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :...............................................................13%
Đạm thô(Min) :.............................................................20%
Năng lượng(Min):..............................................2,800(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):...............................................................5.0%
Canxi(Min-Max):..............................................0.6% - 1.6%
Phospho(Min-Max):.......................................... 0.5%-1.2%
Lysin(Min):................................................................1.05%
Met & Cys(Min):......................................................... 0.7%
Threonin(Min):........................................................... 0.7%
Cát sạn(Max):............................................................... 1%
Ash(Max):......................................................................9%
Aflatoxin(Max):............................................................20(ppb)

 

Sản phẩm liên quan