logo
Thức ăn cho Vịt  Gymtech G54

Thức ăn cho Vịt Gymtech G54

SẢN PHẨM CHI TIẾT (GYMTECH G54)

Quy cách đóng gói : 25kg
Dạng: Viên
Độ ẩm(Max) :..................................................................13%
Đạm thô(Min) :................................................................18%
Năng lượng(Min):..............................................2,900(Kcal/Kg)
Xơ thô(Max):..................................................................5.0%
Canxi(Min-Max):.................................................0.6% - 1.6%
Phospho(Min-Max):............................................. 0.5%-1.2%
Lysin(Min):.....................................................................0.8%
Met & Cys(Min):............................................................ 0.6%
Threonin(Min):.............................................................. 0.6%
Cát sạn(Max):.................................................................. 1%
Ash(Max):.........................................................................9%
Aflatoxin(Max):............................................................50(ppb)

Sản phẩm liên quan